Traditioner

I Mariehønen har vi flere traditioner som vi vægter at holde fast i, traditioner er dejlige, genkendelige og vigtige for fællesskabet. Vi reviderer/reflekterer vores traditioner årligt og tilpasser dem vores aktuelle børnegruppe. Vi er af den overbevisning, at det vi gør, skal give mening for vores børnegruppe.

Bedsteforældre/plantedag i maj. Bedsteforældre bliver inviteret med i vuggestue en eftermiddag. Der plantes, synges, snakkes – et arrangement som plejer at være ret hyggeligt og meget værdifuldt for såvel barnet som bedsteforældrene.

Julefest i december. Arrangement for barnets forældre og søskende. Vi danser om juletræet (som regel udendørs), synger og laver de flotteste juledekorationer.

Sommerfest juni. Udendørs arrangement for barnets forældre og søskende. Fællesspisning, sang m.m.

Fastelavn. Arrangement for de vuggestuebørn der har lyst og mod på tøndeslagning og udklædning

Kulturskolerne. Forskellige kulturelle arrangementer der foregår løbende hen over året – både i og uden for huset.