Hverdagen

Da der er store spring i børnenes alder, er der naturligvis også forskellige behov for søvn, måltider og aktiviteter. Dette tager vi dagligt afsæt i. Følgende er en beskrivelse af hvordan en dag ser ud for de fleste børn J

Alle dage starter på de røde prikker, hvor de voksne er parate til, at tage godt imod børnene, få vinket farvel til far eller mor, finde ynglings legetøjet frem m.m. Vi tilstræber, at give alle børn, en rolig , god og genkendelig start på dagen.

 

kl.9.00 holder vi samling, som tager afsæt i månedens tema, via sang, sanglege, rim og renser. Det er også ved samme lejlighed, at børnene får et lille mellemmåltid. Vi vægter samlingen højt, den er et gennemgående og genkendeligt fællesskab, som alle børn er meget glade for.

 

I tidrummet 9.30-11.00, arbejder vi målrettede med dagens aktiviteter, som tager afsæt i månedens tema, det kunne være sprog, motorik, udeliv eller andre læremiljøer.

 

Kl.11.00 spises der frokost, dette er ligeledes et vigtigt samlingspunkt, hvor vi spiser sammen, taler om maden , dens farver og smag, øver selvhjulpethed og selvstændighed.

 

Efter frokost, bliver der puslet og gjort klart til middagsluren.

 

Ved. Ca.14.30 tiden spises der et lille eftermiddagsmåltid og efterfølgende fortsætter dagen med aktiviteter ude eller inde, indtil børnene hentes.