Hverdagen

Da der er store spring i børnenes alder, er der naturligvis også forskellige behov for søvn, måltider og aktiviteter som vi dagligt tager afsæt i. Følgende er en beskrivelse af, hvordan en dag ser ud for de fleste børn 🙂

Alle dage starter på en af stuerne, hvor personalet er parate til at tage godt imod børnene, hjælpe med at vinke farvel og finde ynglingslegetøjet frem. Vi tilstræber at give alle børn en rolig, god og genkendelig start på dagen.

 

kl.9.00 holder vi samling, som tager afsæt i månedens tema, gennem dialog, sanglege, rim og remser. Det er også ved samme lejlighed, at børnene får et lille mellemmåltid. Vi vægter samlingen højt, da den er et gennemgående og genkendeligt fællesskab, som alle børn er meget glade for.

 

I tidrummet 9.30-11.00, arbejder vi målrettet med dagens aktiviteter, som tager afsæt i månedens tema, det kunne være sprog, motorik, udeliv eller andre læremiljøer.

 

Kl.11.00 spises der frokost, som er et vigtigt samlingspunkt, hvor vi spiser sammen, taler om maden, dens farver og smag, øver selvhjulpethed og selvstændighed.

 

Efter frokost, bliver der puslet og gjort klart til middagsluren.

 

Ved. Ca.14.30 tiden spises der et lille eftermiddagsmåltid og efterfølgende fortsætter dagen med aktiviteter ude eller inde, indtil børnene hentes.