Huset

Mariehønen er en lille selvejende vuggestue med egen bestyrelse. Vi har plads til 20 børn, der fordeles på De røde og Blå prikker. Vi holder til i en hyggelig gammel villa med en overskuelig have, der er indrettet med fokus på vuggestuebarnets motoriske udvikling og udfoldelsesmuligheder.

 

Værdier

Vi er særligt optaget af, at vores hus danner rammen for et trygt og lærerigt vuggestuemiljø, hvor børn kan udfolde og udvikle sig gennem tætte relationer og børnefællesskaber på tværs af huset.

Vi lægger vægt på, at alle børn føler sig værdigfulde og at de bliver set, hørt, forstået og anerkendt af nærværende voksne, der understøtter både det enkelte barn og gruppens trivsel og udvikling på bedste vis.

I Mariehønen, har vi valgt at arbejde med læreplaner ud fra temaer der kører 1 mdr. af gangen, det kunne f.eks være ”vilde dyr”, ”farver og former” m.m. Temaet vil kunne afspejles i alle aktiviteter: Sange, bøger, rim og remser, visuelle udtryk og udsmykninger, ture ud af huset osv