Huset

Mariehønen er en selvejende vuggestue og vi er en del af paraplyorganisationen Gentofte børnevenner, vi har overenskomst med Gentofte kommune. Vi har plads til 22 børn, der fordeles på De røde og Blå prikker. Vi holder til i en hyggelig villa med en overskuelig zoneopdelt have, der er indrettet med fokus på vuggestuebarnets motoriske udvikling og udfoldelsesmuligheder.

 

Værdier

Vi er særligt optaget af, at vores hus danner rammen om et trygt og lærerigt vuggestuemiljø, hvor børn kan udfolde og udvikle sig gennem tætte relationer og børnefællesskaber. Vi lægger vægt på, at alle børn føler sig værdifulde, at de bliver set, forstået og anerkendt af nærværende voksne, der både understøtter det enkelte barn samt gruppens trivsel, udvikling, læring og fællesskab. I Mariehønen, har vi valgt at arbejde med den styrkede læreplan ud fra de 4 temaer, forår, sommer, efterår og vinter der kører 3 mdr. ad gangen. Inden for de givne temaer planlægger vi aktiviteter og læringsmiljøer der passer til det givne tema og til vores aktuelle børnegruppe.