Køkken/kostpolitik

I Mariehønen er maden et vigtigt samlingspunkt, hvor børnene får mulighed for at se og smage på mange forskellige fødevarer. Vi lægger vægt på, at maden er indbydende med hensyn til farver, smag og konsistens og at børnene kan se hvad de spiser. Spisning er et læringsrum, hvor børnene øver sig på i fællesskab at spise selv, hælde/øse op, sende videre, dele ud m.m. Køkkenet har udarbejdet billeder der passer til de forskellige retter, som bl.a. inspirerer til dialog om ingredienserne i maden. Desuden inddrager køkkenet vores afgrøder fra køkkenhaven, der hvor det kan lade sig gøre.

Mariehønens kostpolitik

Personalet har i samarbejde med vores bestyrelse udarbejdet Mariehønens kostpolitik, som tager afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger til små børn.

Vi tilstræber: