Forældresamarbejde

For os, er I de vigtigste samarbejdspartnere når det gælder jeres barn. Vi bestræber os på at skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde, hvor dialog og inddragelse er naturligt og betydningsfuldt.  Et godt samarbejde er det bedst tænkelige grundlag for jeres barns trivsel og udvikling.

Inden jeres barn starter i vuggestuen, bliver I tilbudt en opstartssamtale, hvor vi sammen planlægger jeres barns indkøring, så både barnet og I får en god begyndelse i Mariehønen.

Igennem jeres barns vuggestue tid tilbyder vi flere samtaler der omhandler jeres barns udvikling og trivsel. Vi stiller desuden vores faglighed til rådighed, hvis der undervejs er temaer I ønsker vejledning/sparring på.

I vil blive inviteret til flere arrangementer i løbet af jeres barns vuggestue tid.

Mariehønen har en engageret bestyrelse, som har stor betydning for Vuggestuens udvikling og drift. Er du interesseret i at få indsigt, medbestemmelse og at blive en del af vores bestyrelse, har vi valg til bestyrelsen en gang årligt i november måned.