Forældresamarbejde

For os, er I de vigtigste samarbejdspartnere når det gælder jeres barn. Vi bestræber os på, at skabe et åben og tillidsfuldt samarbejde, hvor dialog og inddragelse er naturligt og betydnings fuldt. Et godt samarbejde, er det bedst tænkelige grundlag for jeres barns trivsel og udvikling.

Igennem jeres barns vuggestue tid, tilbyder vi flere samtaler der omhandler udvikling og trivsel. Vi stiller endvidere vores faglighed til rådighed, hvis der undervejs er temaer I ønsker vejledning/sparring på.

I vil blive inviteret til flere arrangementer i løbet af jeres barns vuggestue tid.